Afspraak Maken

Privacy

PRIVACY BELEID & DISCLAIMER

Plastische Heelkunde Aalst, Asse, Ninove
Moorselbaan 164
BE-9300 Aalst

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Plastische Heelkunde Aalst, Asse, Ninove. Door zijn bezoek aan de site verklaart  de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens
Op de website van Plastische Heelkunde worden geen gegevens opgeslaan of bijgehouden, op onderstaande gegevens na:

Bij gebruik van het contactformulier worden de verstuurde gegevens naar ons doorgemaild voor verdere contactname mbt onze diensten, en opgeslagen in een beveiligde online database. Indien u dat niet wenst kan u dat in het formulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren. In geen geval worden de verstuurde  gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.

De afspraakformulieren op de contactpagina worden op onze site ingelast vanuit externe bron Doctena, de data die u invult wordt beveiligd en rechtstreeks bij Doctena opslagen en verwerkt, voor beheer van onze afsprakenkalender. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief worden de verstuurde gegevens beveiligd extern opgeslagen bij een erkende europese mailingprovider, deze gegevens worden enkel gebruikt voor onze mailings en niet doorgegeven aan derden. Bij elke ontvangst van een nieuwsbrief kan u zich op eenvoudige wijze definitief uitschrijven.

Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt  u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval vragen over verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – commission@privacycommission.be).

Inhoud & aansprakelijkheid
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Plastische Heelkunde kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een  financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright
De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van Plastische Heelkunde  en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op  gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Plastische Heelkunde.

Gebruik van cookies
De website van Plastische Heelkunde maakt beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:

– cookie-aanvaarding: onthouden gedurende 7d dat u de hier vemelde  algemene voorwaarden kent en aanvaardt
– bezoekersstatistieken: verzamelen van (anonieme, via IP) gegevens mbt herkomst bezoekers op website, bezochte pagina’s,  enz
– social media sharing: de gebruikte tool (Addthis) plaatst een cookie voor het delen van de pagina op de sociale media

Security
Zowel online als offline focust Plastische Heelkunde op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure – met veiligheidscertificaat – gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik en veilig gebruik van het contacformulier en verstuurde gegevens.

Voorwaarden – aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste – online – versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht,  bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Aalst bevoegd.